Back to Top

Privacy beleid van Goossens ICT

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Goossens ICT, Martin Leliveltstraat 21, 7131ZH Lichtenvoorde.
Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Goossens ICT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Goossens ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke doeleinden waarvoor u de data zult gebruiken aan.

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Goossens ICT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.
Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.
Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst.
Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd.
Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Indien er wel persoongegevens aan andere bedrijven worden doorgegeven, behoort dit te worden vermeld, bijvoorbeeld door middel van de volgende tekst:

Goossens ICT deelt uw persoongegevens met de volgende partijen: Goossens ICT, Martin Leliveltstraat 21, 7131ZH Lichtenvoorde.

Als er partijen zijn waaraan persoonsgegevens van klanten worden doorgegeven, moet de klant hier volgens de wet expliciet zijn toestemming voor geven.
Dit wil zeggen dat de klant per bedrijf akkoord moet gaan, bijvoorbeeld door middel van een opt-in aanvinkoptie waarin hem om toestemming wordt gevraagd.
Gegevensbeveiliging

Goossens ICT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst.
Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen.
Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert.
Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Goossens ICT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Goossens ICT vallen.

Inzage

U mag Goossens ICT vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
Ook kunt u Goossens ICT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Goossens ICT
Martin Leliveltstraat 21
7131 ZH Lichtenvoorde
info@goossens-ict.nl